Wojciechowski, Paweł. 2018. „Informacja O Braku zawartości określonych Substancji W żywności W Regulacjach Prawa żywnościowego”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(22) (czerwiec), 103-21. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.22.1.7.