Łobos-Kotowska, Dorota. 2018. „SPRAWOZDANIA I INFORMACJE. Jubileusz Profesor Teresy Kurowskiej połączony Z wręczeniem księgi pamiątkowej «Współczesne Problemy Prawa Rolnego I cywilnego»”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(22) (czerwiec), 229-36. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.22.1.21.