Litwiniuk, Przemysław. 2021. „Z Problematyki Wykonywania Prawa Pierwokupu nieruchomości Rolnej Przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(28) (czerwiec):69-88. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.4.