Suchoń, Aneta. 2021. „Prawna Problematyka sprzedaży, użytkowania Wieczystego Oraz dzierżawy nieruchomości Rolnych Z Zasobu Gminnego”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(28) (czerwiec):107-28. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.6.