Lipińska, Izabela. 2021. „Poprawa konkurencyjności działalności Rolniczej W Reformowanej Wspólnej Polityce Rolnej – Wybrane Zagadnienia Prawne”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(29) (grudzień), 277-91. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.14.