Sokołowski, Łukasz Mikołaj. 2023. „Przeciwdziałanie Marnowaniu żywności Jako Wyzwanie współczesności – Studium porównawcze Prawa Polskiego I Niemieckiego”. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(31) (styczeń):99-117. https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.6.