Suchoń, A. (2018) „Formy zagospodarowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa po zmianie przepisów z 2016 roku”, Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), s. 13–30. doi: 10.14746/ppr.2018.23.2.1.