Goździewicz-Biechońska, J. (2018) “Legal aspects of noise prevention in rural areas”, Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), pp. 31–46. doi: 10.14746/ppr.2018.23.2.2.