Różański, K. (2018) „Działalność pszczelarska we włoskim systemie prawnym”, Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), s. 171-181. doi: 10.14746/ppr.2018.23.2.13.