Jachnik, E. (2018) „Wyrok TSUE z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie C-426/16 − Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW i inni przeciwko Vlaams Gewest przy udziale Global Action in the Interest of Animals (GAIA) VZW (opr. Eliza Jachnik)”, Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), s. 183-193. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/20067 (Udostępniono: 3lipiec2022).