Budzinowski, R. i Goździewicz-Biechońska, J. (2018) „Ines Härtel (Editor), Handbook of Agri-Food Law in China, Germany, European Union. Food Security, Food Safety, Sustainable Use of Resources in Agriculture, Springer 2017, ss. 662.”, Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), s. 195-197. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/20068 (Udostępniono: 6lipiec2022).