Suchoń, A. (2018) „Anna Kapała, Status prawny agroturystyki (studium prawnoporównawcze), Wydawnictwo Prawnicze IURIS sp. z o.o., Poznań 2017, ss. 220.”, Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), s. 201-204. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/20070 (Udostępniono: 3lipiec2022).