Budzinowski, R. (2018) “XV Światowy Kongres Prawa Rolnego Poznań 18−22 września 2018 r”., Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), pp. 215–218. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/20073 (Accessed: 20 June 2024).