Budzinowski, R. i Różański, K. (2020) „Esther Muñiz Espada, Derecho Agroalimentario y Ciberseguridad, Editorial Reus, S.A., Madrid 2019”, Przegląd Prawa Rolnego, (2(25), s. 215-217. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23373 (Udostępniono: 6lipiec2022).