Lipińska, I. . (2020) „Prawo o zdrowiu zwierząt”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(24), s. 41–52. doi: 10.14746/ppr.2019.24.1.3.