Budzinowski, R. i Różański, K. (2020) „Tratado de Derecho agrario, Esther Muñiz Espada, Pablo Amat Llombart (directores), Wolters Kluwer España, S.A., Madrid 2017, ss. 972.”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(24), s. 193-196. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23497 (Udostępniono: 2lipiec2022).