Różański, K. (2020) „«Revista de Derecho Agrario y Alimentario»”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(24), s. 198-199. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23499 (Udostępniono: 29czerwiec2022).