Budzinowski, R. (2020) „Opodatkowanie rolnictwa”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(24), s. 207–209. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23507 (Udostępniono: 28 styczeń 2023).