Łobos-Kotowska, D. i Stańko, M. (2020) „Zakres zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego do regulacji prawnorolnych w Kodeksie cywilnym”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), s. 11-28. doi: 10.14746/ppr.2020.26.1.1.