Iwaszkiewicz, P. (2020) „Problematyka prawna obrotu nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w świetle nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 26 kwietnia 2019 r.”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), s. 29-45. doi: 10.14746/ppr.2020.26.1.2.