Sokołowski, Łukasz M. (2020) „Liability for damage caused by unsafe innovative food – a legal perspective”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), s. 47-63. doi: 10.14746/ppr.2020.26.1.3.