Leśkiewicz, K. (2020) „The future of organic farming – reflections on the new legislation”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), s. 79-89. doi: 10.14746/ppr.2020.26.1.5.