Łata, M. (2020) „Adresat reklamy żywności. Wybrane problemy prawne”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), s. 91–104. doi: 10.14746/ppr.2020.26.1.6.