Goździewicz-Biechońska, J. . (2020) “Law in the face of the problem of land take”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), pp. 105–124. doi: 10.14746/ppr.2020.26.1.7.