Kazimierczuk, M. (2020) „Trwałość warsztatu pracy producenta rolnego jako cel wsparcia w ramach wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), s. 125-140. doi: 10.14746/ppr.2020.26.1.8.