Puślecki, D. . (2020) „Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), s. 141–161. doi: 10.14746/ppr.2020.26.1.9.