Puślecki, D. (2020) „Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), s. 141-161. doi: 10.14746/ppr.2020.26.1.9.