Lipińska, I. (2020) „Prawna problematyka stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), s. 163-177. doi: 10.14746/ppr.2020.26.1.10.