Różański, K. (2020) „«Revista de Derecho Agrario y Alimentario»”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), s. 196-198. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25087 (Udostępniono: 7październik2022).