Kowala, M. (2020) „«Revue de Droit Rural»”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), s. 198-200. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25088 (Udostępniono: 1październik2022).