Leśkiewicz, K. (2020) „«Rivista di Diritto Agrario»”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), s. 202-203. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25090 (Udostępniono: 20maj2022).