Puślecki, D. (2020) „Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 21 lutego 2019 r. I UK 436/17”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), s. 205-211. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25091 (Udostępniono: 28wrzesień2022).