Gała, P. i Czerwińska-Koral, K. (2020) „Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych z 2019 r.”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), s. 211-235. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25092 (Udostępniono: 1październik2022).