Gała, P. i Czerwińska-Koral, K. (2020) „Polska bibliografia prawnorolna za 2019 rok”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), s. 237-242. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25093 (Udostępniono: 1październik2022).