Budzinowski, R. (2020) „O potrzebie opracowania i koncepcji Systemu prawa rolnego”, Przegląd Prawa Rolnego, (2(27), s. 11-24. doi: 10.14746/ppr.2020.27.2.1.