Wojciechowski, P. (2020) „Wybrane aspekty ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi w prawie polskim w kontekście unijnej zasady swobody przepływu kapitału”, Przegląd Prawa Rolnego, (2(27), s. 25-51. doi: 10.14746/ppr.2020.27.2.2.