Goździewicz-Biechońska, J. (2020) „Redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego w świetle międzynarodowego i unijnego prawa ochrony klimatu”, Przegląd Prawa Rolnego, (2(27), s. 115-132. doi: 10.14746/ppr.2020.27.2.7.