Leśkiewicz, K. (2018) „ Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym – wybrane aspekty prawne”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(22), s. 77-90. doi: 10.14746/ppr.2018.22.1.5.