Wojciechowski, P. (2018) „Informacja o braku zawartości określonych substancji w żywności w regulacjach prawa żywnościowego”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(22), s. 103-121. doi: 10.14746/ppr.2018.22.1.7.