Łobos-Kotowska, D. (2018) „SPRAWOZDANIA I INFORMACJE. Jubileusz Profesor Teresy Kurowskiej połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej «Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego»”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(22), s. 229-236. doi: 10.14746/ppr.2018.22.1.21.