Litwiniuk, P. . (2021) „Z problematyki wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), s. 69–88. doi: 10.14746/ppr.2021.28.1.4.