Suchoń, A. (2021) „Prawna problematyka sprzedaży, użytkowania wieczystego oraz dzierżawy nieruchomości rolnych z zasobu gminnego”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), s. 107–128. doi: 10.14746/ppr.2021.28.1.6.