Puślecki, D. (2021) „Zasiłek opiekuńczy dla rolników i domowników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego”, Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), s. 237-253. doi: 10.14746/ppr.2021.28.1.13.