Lipińska, I. (2021) „Poprawa konkurencyjności działalności rolniczej w reformowanej Wspólnej Polityce Rolnej – wybrane zagadnienia prawne”, Przegląd Prawa Rolnego, (2(29), s. 277-291. doi: 10.14746/ppr.2021.29.2.14.