Prutis, S. (2021) „O umowach prawnorolnych”, Przegląd Prawa Rolnego, (2(29), s. 367-386. doi: 10.14746/ppr.2021.29.2.19.