Sokołowski, Łukasz M. (2023) „Przeciwdziałanie marnowaniu żywności jako wyzwanie współczesności – studium porównawcze prawa polskiego i niemieckiego”, Przegląd Prawa Rolnego, (2(31), s. 99–117. doi: 10.14746/ppr.2022.31.2.6.