[1]
A. Suchoń, „Formy zagospodarowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa po zmianie przepisów z 2016 roku”, ppr, nr 2(23), s. 13–30, grudz. 2018.