[1]
A. Suchoń, „Anna Kapała, Status prawny agroturystyki (studium prawnoporównawcze), Wydawnictwo Prawnicze IURIS sp. z o.o., Poznań 2017, ss. 220.”, ppr, nr 2(23), s. 201-204, grudz. 2018.