[1]
D. Puślecki, „Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS”, ppr, nr 1(26), s. 141-161, paź. 2020.