[1]
R. Budzinowski, „O potrzebie opracowania i koncepcji Systemu prawa rolnego”, ppr, nr 2(27), s. 11-24, grudz. 2020.