[1]
P. Wojciechowski, „Wybrane aspekty ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi w prawie polskim w kontekście unijnej zasady swobody przepływu kapitału”, ppr, nr 2(27), s. 25-51, grudz. 2020.